Aktualności

Weryfikacja projektów oświetlenia

Katedra Informatyki Stosowanej AGH udostępnia możliwość nieodpłatnej weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego, włączając w to oświetlenie dróg i ulic. Jest to jeden z efektów prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji: Efekty dodatkowe modernizacji oświetlenia w Krakowie.

Miło nam jest zakomunikować, że najnowszy artykuł w Physical Review E, którego pierwszym współautorem jest doktorant z naszego wydziału Jakub Porzycki https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.96.022307 zdobył zainteresowanie serwisu „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459451,podazasz-z-tlumem-twoim-ruchem-rzadza-cztery-glowne-zasady.html

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Laboratorium Apple i Systemów Mobilnych

Lokalizacja: C2, sala 315, opiekun: dr inż. Sebastian Ernst.

Laboratorium Systemów Mobilnych (C2/315) wyposażone jest w 19 komputer Apple iMac – 18 stanowisk dla studentów oraz stanowisko dla prowadzącego, a także w lokalny serwer koordynujący jego działanie. Przeznaczone jest ono przede wszystkim do prowadzenia zajęć dotyczących tworzenia oprogramowania dla platform mobilnych, chociaż wysoki komfort pracy i łatwe zarządzanie pozwala na wykorzystanie go również jako laboratorium komputerowe ogólnego przeznaczenia. Jest to jedno z niewielu w regionie uczelnianych laboratoriów wyposażonych w najnowsze wersje specjalistycznego oprogramowania służącego do rozwijania aplikacji mobilnych zarówno dla system iOS, jak i Android. Stanowisko prowadzącego wyposażone jest w system nadzorczy, pozwalający na monitorowanie pracy studentów, a także udzielanie im w razie potrzeby wsparcia oraz dokonywanie prac konserwacyjnych lub konfiguracyjnych na terminalach. Sala wyposażona jest dodatkowo w zamontowany na stałe rzutnik, ekran oraz klimatyzację.

ASCII

ASCII