Aktualności

Weryfikacja projektów oświetlenia

Katedra Informatyki Stosowanej AGH udostępnia możliwość nieodpłatnej weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego, włączając w to oświetlenie dróg i ulic. Jest to jeden z efektów prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji: Efekty dodatkowe modernizacji oświetlenia w Krakowie.

Miło nam jest zakomunikować, że najnowszy artykuł w Physical Review E, którego pierwszym współautorem jest doktorant z naszego wydziału Jakub Porzycki https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.96.022307 zdobył zainteresowanie serwisu „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459451,podazasz-z-tlumem-twoim-ruchem-rzadza-cztery-glowne-zasady.html

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Profil Jednostki: KIS, EAIiIB, AGH

Do zadań Katedry Informatyki Stosowanej należy:

  • nauczanie informatyki na poziomie akademickim w ramach studiów dziennych, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych – jako jedyni na AGH prowadziliśmy studia podyplomowe z informatyki dofinansowane przez Unie Europejska; świadczy to o operatywności i trosce o najwyższą jakości kształcenia; fakt ten został potwierdzony pozytywną opinią zewnętrznych audytorów,
  • wykonywanie zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie instytucji krajowych i zagranicznych,
  • konsultacje, ekspertyzy, doradztwo w dzedzinie informatyka.

Katedra Informatyki Stosowanej bardzo blisko współpracuje z zarówno z organizacjami rządowymi i administracją publiczną (m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Regulacji Energetycznej Energetyki), jak również z przemysłem (m.in. GE, ABB, Schreder, Philips oraz Fideltronik). Katedra realizuje szereg projektów typu Smart City, koordynując w nich działalność pilotażowych rozwiązań Smart Gridowych, w tym systemów inteligentnego oświetlenia, oraz wdraża działalność zintegrowanego laboratorium systemów energetycznych pozwalającego monitorować efektywność różnego rodzaju źródeł generacji zielonej energii.

O wysokim poziomie wykonywanych badań oraz kształcenia świadczy fakt, że pracownicy katedry są członkami wielu organizacji międzynarodowych i krajowych takich jak:

  • Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI),
  • Association for Computing Machinery (ACM),
  • Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA),
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI),
  • Polska Akademia Nauk (PAN),
  • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI).