Aktualności

Weryfikacja projektów oświetlenia

Katedra Informatyki Stosowanej AGH udostępnia możliwość nieodpłatnej weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego, włączając w to oświetlenie dróg i ulic. Jest to jeden z efektów prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji: Efekty dodatkowe modernizacji oświetlenia w Krakowie.

Miło nam jest zakomunikować, że najnowszy artykuł w Physical Review E, którego pierwszym współautorem jest doktorant z naszego wydziału Jakub Porzycki https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.96.022307 zdobył zainteresowanie serwisu „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459451,podazasz-z-tlumem-twoim-ruchem-rzadza-cztery-glowne-zasady.html

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Studia inżynierskie: Informatyka

Ogólna charakterystyka

 • Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia
 • Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 • Obszar kształcenia: nauki techniczne
 • Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: informatyka
 • Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Program kształcenia

Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów): Kierunek Informatyka daje szerokie przygotowanie zarówno w zakresie inżynierii oprogramowania potrzebnej przy tworzeniu dużych systemów informatycznych, jak i w zastosowaniach informatyki w bardzo szerokim zakresie: od przetwarzania sygnałów w medycynie, przez systemy sterowania w technice i w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji.

Co dalej?

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytutach technologicznych,
 • biurach zajmujących się projektowaniem kompleksowej automatyki przemysłowej,
 • firmach o profilu aparaturowym,
 • firmach projektujących systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji),
 • instytucjach medycznych korzystających z bogactwa aparatury cyfrowej.

Możliwa jest kontynuacja studiów na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka.

Pełny opis

Pełny opis znajduje się w dokumencie: inf1weaiiib.pdf