Aktualności

Weryfikacja projektów oświetlenia

Katedra Informatyki Stosowanej AGH udostępnia możliwość nieodpłatnej weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego, włączając w to oświetlenie dróg i ulic. Jest to jeden z efektów prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji: Efekty dodatkowe modernizacji oświetlenia w Krakowie.

Miło nam jest zakomunikować, że najnowszy artykuł w Physical Review E, którego pierwszym współautorem jest doktorant z naszego wydziału Jakub Porzycki https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.96.022307 zdobył zainteresowanie serwisu „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459451,podazasz-z-tlumem-twoim-ruchem-rzadza-cztery-glowne-zasady.html

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji PV

Projekt finansowany przez NFOŚiGW.

W części Krakowa ukończono montaż specjalnego, inteligentnego oświetlenia. Jego intensywność będzie dostosowywana do warunków pogodowych, innych źródeł światła czy natężenia ruchu.

Efekty projektu mogą zostać wykorzystane do instalacji w kolejnych lokalizacjach.

Proces przetargowy

Odpowiednio przygotowane zamówienie publiczne pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości instalacji, możliwości komunikacji i sterowania lampami oraz zmniejszenie ryzyka dla oferentów, co może obniżyć wartość ofert.

Do wymagań przetargowych włączono szereg innowacji, jednocześnie pozostawiając zapisy związane z zasadami i ramami technicznymi narzuconymi przez Miasto jako właściciela instalacji.

Jedną z innowacji było opracowanie otwartego, cyfrowego formatu dla składanych ofert, co umożliwiło ich automatyczą weryfikację przez komputer, a co za tym idzie – m.in. rozszerzenie kryteriów oceny o parametry takie jak efektywność energetyczna

Charakterystyka projektu

Szczegółowe wymagania

Efekty dodatkowe

Jako jeden z efektów dodatkowych udostępniamy możliwość weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego pod względem zgodności z normą oświetleniową PN/EN 13201 oraz efektywności energetycznej. W celu zweryfikowania poprawności projektu wystarczy odesłać plik uzupełniony danymi z projektu. Wypełnienie pliku nie jest problematyczne, gdyż bazuje na danych używanych w projekcie fotometrycznym.

Osoba kontaktowa: dr hab. Konrad Kułakowski kkulak@agh.edu.pl