Aktualności

Projekty Badawcze

Katedra Informatyki Stosowanej zaangażowana jest we współrealizację szeregu projektów finansowanych m.in. przez:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Narodowe Centrum Nauki,
  • KIC InnoEnergy,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Horyzont 2020,
  • Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Wybrane Projekty