Aktualności

Laboratoria ogólne

Lokalizacja: C2, sala 208, opiekun: dr inż. Grzegorz Rogus.

Laboratorium umożliwia prowadzenia zajęć z informatyki, zarówno na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Prowadzone zajęcia obejmują ćwiczenia z zakresu: – nauki/doskonalenia języków programowania, – metod formalnych – inżynierii oprogramowania – baz danych – technologii internetowych i multimedialnych – programowania współbieżnego i rozproszonego – składu tekstu w środowisku LaTeX

Do dyspozycji prowadzących zajęcia i studentów przygotowano 26 jednoosobowych stanowisk komputerowych (Windows/Linux), które stanowią terminale do pracy serwerowej na serwerach BORG i CHARON. W ramach stanowisk terminalowych, studenci mają dostęp do następującego oprogramowania: GNAT, CADP, GCC, MS Visual Studio 2015, system bazodanowy MySQL Server, system bazodanowy MS SQL Server, Java 8 SDK - środowisko do tworzenia oprogramowania w Java i Java EE, IntelliJ, Eclipse, git.

Prowadzący zajęcia ma dodatkowo do dyspozycji podwieszony pod sufitem profesjonalny projektor EPSON EB-W12 oraz elektryczny ekran o przekątnej około 3 metrów z możliwością podania sygnału w technologii HDMI.

Lokalizacja: C2, sala 216, opiekun: dr inż. Paweł Skrzyński.

Laboratorium udostępnia szerokie możliwości w zakresie prowadzenia zajęć z informatyki, zarówno na poziomie podstawowym (przedmioty: Wstęp do informatyki, Wstęp do systemów uniksowych, Języki i metody programowania, Bazy danych) jak i zaawansowanym (Programowanie obiektowe, Programowanie w logice, Języki i technologie webowe, Zaawansowane technologie bazodanowe i inne).

Do dyspozycji prowadzących zajęcia i studentów przygotowano 28 jednoosobowych stanowisk, z których każde wyposażone jest w monitor 24” o rozdzielczości Full HD i komputer stacjonarny PROGRESS Power Office wyposażony w płytę główną Gigabyte GA-B85M-D2V, procesor Intel i3-4160 Dual Core, 3.60GHz, pamięć RAM DDR3 8GB, dysk twardy (elektroniczny) Transcend SSD370 128GB, obudowę Elite 342 microATX z zasilaczem TITAN 400W Silent, klawiaturę Logitech K120 i mysz Logitech RX250 umożliwiający uruchamianie oprogramowania w systemach Linux i Windows 10.

W laboratorium jest zainstalowane oprogramowanie: IBM Rational Rhapsody Developer - wykorzystywane podczas zajęć z przedmiotu Analiza i Modelowanie Oprogramowania Lazarus - do zajęć ze Wstępu do Informatyki MATLAB + Simulink + Stateflow + Curve Fitting Toolbox + Optimization Toolbox) obok MATHEMATICA najbardziej na świecie rozpowszechnione środowisko obliczeń naukowych i inżynierskich wykorzystywane na zajęciach „Analiza numeryczna i symulacja systemów” w zakresie metod numerycznych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, symulacji procesów dynamicznych w tym reaktywnych - sterowanych zdarzeniami, optymalizacji statycznej i aproksymacji. Znajomość, choćby pobieżna tego środowiska daje wyobrażenie o współcześnie stosowanych narzędziach i algorytmach obliczeń numerycznych np. stosowaniu liczb dualnych w różniczkowaniu automatycznym, obliczeniach numerycznych prowadzonych z dowolną dokładnością itd. system bazodanowy MySQL Server system bazodanowy MS SQL Server Java 8 SDK - środowisko do tworzenia oprogramowania w Java i Java EEL serwer aplikacyjkny Wildfly 10 IntelliJ - zintegrowane środowisko do rozwoju oproramowania Eclipse - środowisko do tworzenia aplikacji na platformę .NET SoapUI- środowisko do testowania usług sieciowych git - system pracy zbiorowej Oprogramowanie to pozwala prowadzić zajęcia z przedmiotów związanych z bazami danych, służy także do prowadzenia zajęć w zakresie wytwarzania oprogramowania - w szczególności wielowarstwowych aplikacji webowych oraz integracji oprogramowania z wykorzystaniem usług sieciowych. Microsoft Visual Studio Professional 2015 Internet Information Services (IIS) Microsoft SQL Server Management Studio 2005 Microsoft SQL Server 2005 Natywną platformą dla oprogramowania aplikacji internetowych .NET są systemy MS Windows oraz pakiety SDK/IDE dla nich przeznaczone (MA Visual Studio). Wymagane jest także wspieranie takich aplikacji bazami danych - w technologiach wysoce zintegrowanych z .NET, co wymaga wykorzystania serwera Microsoft SQL Server oraz zarządzania nim (MS SQL Server Management Studio). Aplikacje są docelowo wdrażane na webowych serwerach aplikacji, których przedstawicielem w przypadku platformy Microsoft jest IIS (Internet Information Services). Na zajęciach studenci realizują kompletne procesy deweloperskie, przy wykorzystaniu wszystkich wyżej wymienionych składników. Pakiety są również wykorzystywane do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Programowanie Aplikacji WWW na platformie .NET” CPNTools - narzędzie pozwalające na modelowanie kolorowanych sieci Petriego w środowisku graficznym stosowane podczas zajęć z Metod Formalnych Microsoft Visual Studio - zajęcia na studiach podyplomowych Inżynieria Oprogramowania (programowanie w C++ i C#). Oprogramowanie wymagane jest do przeprowadzenia zajęć z Technologii Komponentowych. Realizacja odbywa sie z wykorzystaniem środowiska .Net Framework 3.5 w języku C#. CodeBlocks 17.12 z mingw - minimalistyczne środowisko IDE ułatwiające tworzenie oprogramowania, w którym etap konfiguracji został zredukowany do minimum, wykorzystywane do zajęć z Podstaw Programowania. GNAT - kompilator z bibliotekami standardowymi i środowiskiem edycyjno-uruchomieniowym dla języka Ada. Wykorzystywany jest do nauki programowania systemów czasu rzeczywistego i systemów współbieżnych. Stood - oprogramowanie wykorzystywane do modelowania systemów czasu rzeczywistego w języku AADL Jest też oprogramowanie do modelowania oprogramowania, budowy oraz weryfikacji modeli funkcjonalnych, obiektowych i behawioralnych: Enterprise Architect Visio a także Microsoft Project 2007 wykorzystywany do budowy harmonogramów wykorzystywanych w procesach zarządzania projektami informatycznymi.

Prowadzący zajęcia ma dodatkowo do dyspozycji podwieszony pod sufitem profesjonalny projektor EPSON EB-W12 oraz elektryczny ekran o przekątnej około 3 metrów z możliwością podania sygnału w technologi HDMI lub D-Sub. Gigabitowa sieć LAN i dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi to kolejne atuty Laboratorium. Obszerna, dobrze oświetlona i klimatyzowana sala sprawiają, że komfort pracy w Laboratorium jest bardzo wysoki.

ASCII

ASCII