Aktualności

Laboratorium Apple i Systemów Mobilnych

Lokalizacja: C2, sala 315, opiekun: dr inż. Sebastian Ernst.

Laboratorium Systemów Mobilnych (C2/315) wyposażone jest w 19 komputer Apple iMac – 18 stanowisk dla studentów oraz stanowisko dla prowadzącego, a także w lokalny serwer koordynujący jego działanie. Przeznaczone jest ono przede wszystkim do prowadzenia zajęć dotyczących tworzenia oprogramowania dla platform mobilnych, chociaż wysoki komfort pracy i łatwe zarządzanie pozwala na wykorzystanie go również jako laboratorium komputerowe ogólnego przeznaczenia. Jest to jedno z niewielu w regionie uczelnianych laboratoriów wyposażonych w najnowsze wersje specjalistycznego oprogramowania służącego do rozwijania aplikacji mobilnych zarówno dla system iOS, jak i Android. Stanowisko prowadzącego wyposażone jest w system nadzorczy, pozwalający na monitorowanie pracy studentów, a także udzielanie im w razie potrzeby wsparcia oraz dokonywanie prac konserwacyjnych lub konfiguracyjnych na terminalach. Sala wyposażona jest dodatkowo w zamontowany na stałe rzutnik, ekran oraz klimatyzację.

ASCII

ASCII