Aktualności

Historia Katedry

W 1957 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej na ówczesnym Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej powstał Zakład Podstaw Automatyki pod kierunkiem dr. Henryka Góreckiego. W 1960 roku Zakład ten połączył się z Katedrą Automatyki Przemysłowej kierowaną przez prof. Juliusza Maydella tworząc Katedrę Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. Kierownictwo Katedry powierzono doc. dr. inż. Henrykowi Góreckiemu.

W 1969 roku nastąpiły zmiany strukturalne, w miejsce Katedry utworzono Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. Z Instytutu, w ramach rozwoju, w latach 70-tych i 80-tych wydzieliły się kolejno Instytut Elektroniki, Instytut Informatyki i niezależna Katedra Telekomunikacji. Od 1986 roku Instytut pozostał przy krótszej nazwie Instytut Automatyki.

Od początku lat 80-tych w Instytucie Automatyki funkcjonował Zakład Zastosowań Informatyki kierowany przez prof. Tomasza Szmuca. W 1992 roku w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym w miejsce Instytutu powołano Katedrę Automatyki, a w miejsce Zakładu Zastosowań Informatyki utworzono Laboratorium Informatyki. Do roku 1997 kierownikiem Katedry był prof. Henryk Górecki, a następnie prof. Ryszard Tadeusiewicz.

W 2012 roku z Katedry Automatyki wydzielono Katedrę Informatyki Stosowanej, której kadrę zasilili głównie pracownicy Laboratorium Informatyki. Pierwszym kierownikiem nowej Katedry został prof. Tomasz Szmuc.

Od listopada 2012 roku kierownictwo Katedry Informatyki Stosowanej powierzono prof. Leszkowi Kotulskiemu.

Tekst powstał na podstawie książki Henryka Góreckiego „50 lat istnienia Katedry Automatyki AGH”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009