Aktualności

Profil Jednostki: KIS, EAIiIB, AGH

Do zadań Katedry Informatyki Stosowanej należy:

  • nauczanie informatyki na poziomie akademickim w ramach studiów dziennych, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych – jako jedyni na AGH prowadziliśmy studia podyplomowe z informatyki dofinansowane przez Unie Europejska; świadczy to o operatywności i trosce o najwyższą jakości kształcenia; fakt ten został potwierdzony pozytywną opinią zewnętrznych audytorów,
  • wykonywanie zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie instytucji krajowych i zagranicznych,
  • konsultacje, ekspertyzy, doradztwo w dzedzinie informatyka.

Katedra Informatyki Stosowanej bardzo blisko współpracuje z zarówno z organizacjami rządowymi i administracją publiczną (m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Regulacji Energetycznej Energetyki), jak również z przemysłem (m.in. GE, ABB, Schreder, Philips oraz Fideltronik). Katedra realizuje szereg projektów typu Smart City, koordynując w nich działalność pilotażowych rozwiązań Smart Gridowych, w tym systemów inteligentnego oświetlenia, oraz wdraża działalność zintegrowanego laboratorium systemów energetycznych pozwalającego monitorować efektywność różnego rodzaju źródeł generacji zielonej energii.

O wysokim poziomie wykonywanych badań oraz kształcenia świadczy fakt, że pracownicy katedry są członkami wielu organizacji międzynarodowych i krajowych takich jak:

  • Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI),
  • Association for Computing Machinery (ACM),
  • Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA),
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI),
  • Polska Akademia Nauk (PAN),
  • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI).