Aktualności

Weryfikacja projektów oświetlenia

Katedra Informatyki Stosowanej AGH udostępnia możliwość nieodpłatnej weryfikacji projektów oświetlenia zewnętrznego, włączając w to oświetlenie dróg i ulic. Jest to jeden z efektów prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji: Efekty dodatkowe modernizacji oświetlenia w Krakowie.

Miło nam jest zakomunikować, że najnowszy artykuł w Physical Review E, którego pierwszym współautorem jest doktorant z naszego wydziału Jakub Porzycki https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.96.022307 zdobył zainteresowanie serwisu „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459451,podazasz-z-tlumem-twoim-ruchem-rzadza-cztery-glowne-zasady.html

ALICE - CERN

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

→ Read more...

Studia doktoranckie: Informatyka

Ogólna charakterystyka

Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom kształcenia (studiów): trzeci stopień studiów
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka
Stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta: doktor nauk technicznych

Program kształcenia

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych;
  • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
  • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Studia doktoranckie trwaja 4 lata. W znacznej części jest on dobierany indywidualnie dla studenta przez opiekuna naukowego. W części wspólnej obejmuje przedmioty przygotowujące do egzaminów wymaganych w przewodzie doktorskim, np. przedmiot do wyboru (ekonomia lub filozofia), język obcy itp.

Wymagania wstępne

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązującego materiału, formy egzaminu, terminów egzaminu itd. znajdują się na stronie: http://www.eaiib.agh.edu.pl/badania,studia-doktoranckie,rekrutacja,news.html&id=1540&pg=0.