Aktualności

Egzamin inżynierski / Sprawdzian kwalifikacyjny na studia II stopnia

Egzamin kierunkowy dla studentów kierunku Informatyka odbędzie się dnia 18 grudnia o godz.13.30 r. Szczegółowe wymagania oraz informacje dotyczące formy i przebiegu egzaminu znajdują się w załączonych dokumentach. Te same wymagania i ta sama baza pytań jest używana do przeprowadzenia Sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia II stopnia. Szczegółowa data przeprowadzenia sprawdzianu zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną.