Aktualności

Studia inżynierskie: Informatyka

Ogólna charakterystyka

 • Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia
 • Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 • Obszar kształcenia: nauki techniczne
 • Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: informatyka
 • Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Program kształcenia

Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów): Kierunek Informatyka daje szerokie przygotowanie zarówno w zakresie inżynierii oprogramowania potrzebnej przy tworzeniu dużych systemów informatycznych, jak i w zastosowaniach informatyki w bardzo szerokim zakresie: od przetwarzania sygnałów w medycynie, przez systemy sterowania w technice i w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji.

Co dalej?

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytutach technologicznych,
 • biurach zajmujących się projektowaniem kompleksowej automatyki przemysłowej,
 • firmach o profilu aparaturowym,
 • firmach projektujących systemy informatyczne dla zastosowań ekonomicznych i społecznych (systemy bankowe i administracji),
 • instytucjach medycznych korzystających z bogactwa aparatury cyfrowej.

Możliwa jest kontynuacja studiów na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka.

Pełny opis

Pełny opis znajduje się w dokumencie: inf1weaiiib.pdf